Plan for dansk 2.y - 3.y, 2017-2019

  2.yyw Blokke Stofområde
Sangtekster i nyere sange 3 Sprogligt / mediemæs.
Tekster før 1700 5 Litterært
Oplysningstiden, inkl. et værk 4 Litterært
Argumentation i politik (kommunalvalget) 3 Sprogligt / mediemæssigt
Romantikken og romantismen 4 Litterært
Nyheder, inkl. artikler om terror 4 Sprogligt / mediemæssigt
Det moderne gennembrud, inkl. et værk, fokus på køn og kærlighed 6 Litterært
Litteraturs rolle (litteraturteori og metode) 2 Litterært
Tekster 1900-1918 2 Litterært
Sprogbrug og stilistik i tekster til 1940 2 Sprogligt
Visuelle udtryk, kunstbilleder 1800-1940 2 Mediemæssigt
Opsamling litt.-, kult.-, bevidsth.-historisk 2 Litterært
Arbejde med skriftlighed ved årets stile
1
Sprogligt
I alt
40  

Skriftligt arbejde
: 5 stile (i alt 22,5 timer elevtid).

  3.yw Blokke Stofområde
Kortfilm 4 Mediemæssigt
Gys, fx Ondskabens Hotel, Stephen King 4 Sprogligt / mediemæssigt
Fiction – utopi og dystopi 4

Supplerende

Tv-dokumentar, bl.a. om krig (Afghanistan) og terror 4 Mediemæssigt
Tekster 1940-2000, inkl. et værk 10 Litterært
Systemdigtning 3 Supplerende
Sprogbrug og stilistik i tekster efter 1940 2 Sprogligt
John Green 3 Supplerende
Tekster efter 2000 inkl. et værk 12 Sprogligt / litterært
Repetition og eksamensforberedelse 5 Supplerende
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 3 Sprogligt
I alt
54

Skriftligt arbejde
: 5 stile (i alt 22,5 timer elevtid) evt. plus terminsprøve.

I det litterære stofområde indgår dansksprogede tekster samt norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse.
Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.
Således vedtaget af 2.y og PJ den 23. august 2017
Preben Juhl Nielsen