Plan for dansk 3.x, 2017-2018

  3.x Blokke Stofområde
Det folkelige gennembrud 1 Litterært
Mellemkrigsperioden (inkl. norsk og svensk) 5 Litterært
Websider, lave egne, formidle fagstof 4

Mediemæssigt

Graphic novels 3

Supplerende

Kortfilm 3 Mediemæssigt
Pelle Erobreren, tekst og film 3 Supplerende
Tv-dokumentar 3 Mediemæssigt
1940-2000, bl.a. eksistentialisme, modernisme- og realismeretninger, minimalisme 10 Litterært / supplerende
Sprog og stilistik i tekster 1940-2000 3 Sprogligt
Astrid Lindgren på svensk 2 Sprogligt
Jørgen Leths digte 2 Sprogligt
2000-2018, bl.a. globalisering, genremix 10 Litterært / supplerende
H. C. Andersen 2 Supplerende
Opsamling og repetition 3 Supplerende
I alt
54

Skriftligt arbejde
: 5 stile (i alt 22,5 timer elevtid) evt. plus terminsprøve.

I det litterære stofområde indgår dansksprogede tekster samt norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse.
Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.
Således vedtaget af 3.x og PJ den 23. august 2017
Preben Juhl Nielsen