Plan for dansk i 1.t - 3.t, 2015-2018
  1.t Blokke Stofområde
Almen sprogforståelse (AP) 9 Sprogligt
Introduktion til faget og planlægning 2 Supplerende
Introduktionsforløb: lyrik, epik, drama 7 Sprogligt / litterært
Forløb om skriftlighed (basiskursus) 2 Sprogligt
Periode: 1918-1940, inkl. et værk 9 Sprogligt / litterært
Historisk overblik og sammenhæng 5 Supplerende
Forløb om mundtlighed inkl. retorik og argumentation 3 Sprogligt
Berømte taler (bl.a. af Mandela og M. Luther King) 3 Sprogligt
Nyere danske filmdramaer (inkl. et medieværk) 5 Mediemæssigt
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 2 Sprogligt
I alt
47

Skriftligt arbejde
: 6 stile (22,5 timer elevtid). Desuden dansk- og/eller historieopgave.
 
  2.t Blokke Stofområde
Nyhedstekster og kommunikationsanalyse - fokus på globalisering 4 Sprogl./ mediemæs.
Emne: flygtninge 3 Mediemæssigt
Tekster før 1700 4 Litterært
Oplysningstiden, inkl. et værk 4 Litterært
Romantikken og romantismen 5 Litterært
Naturalismen, inkl. et værk 6 Litterært
Litteraturs rolle (litteraturteori og metode) 3 Litterært
Tekster 1900-1918 2 Litterært
Malerier 1800-1940 - især fra det moderne gennembrud og Skagensmalerne 3 Mediemæssigt
Sprogbrug og stilistik i tekster til 1940
2 Sprogligt
Opsamling litt.-, kult.-, bevidsth.-historisk 2 Litterært
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 2 Sprogligt
I alt
40

Skriftligt arbejde
: 5 stile (22,5 timer elevtid).
 
  3.t Blokke Stofområde
Reklamer 3 Sprogligt
Emne: Stoffer, sex og alkohol 3 Mediemæssigt
Kortfilm 4 Supplerende
Tv-dokumentar 3 Mediemæssigt
Essays 3 Supplerende
Tekster 1940-2000, inkl. et værk, også KM Bruun, B Andersen, Haller, Strunge, Turell 8 Litterært
Sprogbrug og stilistik i tekster efter 1940 2 Sprogligt
Sprogfilosofisk emne 3 Supplerende
Tekster efter 2000 inkl. et værk, også Aidt 15 Sprogligt / litterært
Identitet og identitetskrise 3 Litterært
Repetition og eksamensforberedelse
4 Supplerende
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 3 Sprogligt
I alt
54

Skriftligt arbejde
: 5 stile (22,5 timer elevtid) samt terminsprøve og eksamen


I det litterære stofområde indgår dansksprogede tekster samt norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse.
Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Således vedtaget af 1.t og PJ den 8. oktober 2015
Preben Juhl Nielsen