Plan for dansk i 1.a - 3.a, 2015-2018
  1.a Blokke Stofområde
AP 9 Sprogligt
Introduktion til faget og planlægning 2 Supplerende
Introduktion til genrer: lyrik, epik, drama 7 Sprogligt / litterært
Forløb om skriftlighed (basiskursus) 2 Sprogligt
Introduktion til norsk og svensk 2 Sprogligt
Periode: 1918-1940, inkl. et værk 8 Litterært
Historisk overblik og sammenhæng 5 Supplerende
Forløb om mundtlighed inkl. retorik og argumentation 3 Sprogligt
Reklamer og kropsidealer 3 Mediemæssigt
The Impossible (et medieværk) 4 Mediemæssigt
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 2 Sprogligt
I alt
47

Skriftligt arbejde
: 6 stile (22,5 timer elevtid). Desuden dansk- og/eller historieopgave.
.
  2.a Blokke Stofområde
Sangtekster i nyere sange 3 Sprogligt / mediemæssigt
Rap 3 Sprogligt / mediemæssigt
Nyheder, inkl. kommunikationsanalyse 4 Sprogligt / mediemæssigt
Tekster før 1700 4 Litterært
Oplysningstiden, inkl. et værk 4 Litterært
Romantikken og romantismen (inkl. HCA-eventyr) 5 Litterært
Naturalismen, inkl. et værk 6 Litterært
Litteraturs rolle (litteraturteori og metode) 2 Litterært
Tekster 1900-1918 2 Litterært
Sprogbrug og stilistik i tekster til 1940 2 Sprogligt
Visuelle udtryk, kunstbilleder 1800-1940
2 Mediemæssigt
Opsamling litt.-, kult.-, bevidsth.-historisk 2 Litterært
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 1 Sprogligt
I alt
40

Skriftligt arbejde
: 5 stile (22,5 timer elevtid).
.
  3.a Blokke Stofområde
Nyere noveller 4 Supplerende
Reality-tv 3 Sprogligt / mediemæssigt
Kortfilm 3 Sprogligt / mediemæssigt
Tv-dokumentar 3 Sprogligt / mediemæssigt
Tekster 1940-2000, inkl. et værk 11 Litterært
Sprogbrug og stilistik i tekster efter 1940 2 Sprogligt
John Green 3 Supplerende
Yahya Hassan 3 Supplerende
Tekster efter 2000 inkl. et værk
14 Sprogligt / litterært
Repetition og eksamensforberedelse 5 Supplerende
Arbejde med skriftlighed ved årets stile 3 Sprogligt
I alt
54

Skriftligt arbejde
: 5 stile (22,5 timer elevtid) samt terminsprøve og eksamen


I det litterære stofområde indgår dansksprogede tekster samt norske og svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse.
Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Således vedtaget af 1.a og PJ den 7. oktober 2015

Preben Juhl Nielsen