Dansk
  Musik
.
Her er stof, der kan være relevant i faget dansk i gymnasiet - en fagintroduktion med links til bekendtgørelser for dansk i gym og hf, en gennemgang af stof fra basis-skrivekurset og gode råd om eksamen.
Her er stof, der kan være relevant i faget musik i gymnasiet. Således en gennemgang af stiltræk i tre perioder af den klassiske musik og en samling skriftlige musikopgaver til niveau A.
  Vejledning
  Links
Her er vejledninger til Studieretningsprojektet, til AT-eksamen, til Synopsis og til Dansk/historieopgaven.
Her er der normalt links til fagene dansk og musik. Lige nu er de under opdatering. I mellemtiden kan dette link til ap-øvelser måske interessere?

 

  Klasser
  Fiskedam
Her er stof, der især er relevant for de klasser, jeg underviser på Aalborghus Gymnasium, bl.a. årsplaner for dansk i 2.a, 2.t og 3.x.

 

Fiskedammen gemmer til tider på store fangster.... Lige nu er her en to citatquizzer, gratis nodepapir samt nogle gode råd om layout og typografi.

 

Design: midtweb.dk

Mail: preben@pjn.dk

Alt på dette websted kan frit benyttes, gerne med kildeangivelse.
Taknemmelige brugere med presserende behov for pekuniær donation kan rekvirere bankkontonr.