Basis-skrivekursus


Skrivekurset indeholder forskellige skrive- og samarbejdsmåder, der både kan indgå i skriveopgaver, i hjemmeforberedelsen og i timerne.

Her er en opsummering af de forskellige teknikker.

Fri hurtigskrivning

Skriv tre ord, fx "Jeg er ikke..". Skriv så videre uden at stoppe. Skriv det, der netop nu løber gennem hovedet, uanset hvad. Skriv i sætninger - ikke i stikord. Læs ikke tilbage. Vrøvl er tilladt. Stop efter nogle minutter, fx efter to musiknumre - det kan nemlig være godt at lytte til musik imens.
Anvendelse: God til at løsne en skriveblokering. God til at give afløb for tyngende tanker. God til at give nye og overraskende tanker og ideer.
Tip: Vælg musikken med omhu, så den understøtter det aktuelle formål.

Fokuseret hurtigskrivning

Regler som ovenfor, men nu med et konkret udgangspunkt, fx et spørgsmål ("Hvad undrer du dig over i dagens lektie?"), et emne (fx "Godt tøj") eller en styrende begyndelseslinie ("Jeg kender forfatteren Tom Kristensen fra... " eller "Peter så, at Nina kom gående...").
Anvendelse: Især god som den første arbejdsrunde, når der skal produceres tanker, ideer, synsvinkler, skitser osv., eller når noget stof, fx en lektie, skal gennemarbejdes. Efter skrivningen plukkes de gode ideer m.m. ud til videre bearbejdning.
Tip: Er en lektie eller et emne stort, så del det op i mindre portioner og lav en skriverunde på hver af dem.

Brainstorm

Skriv stikord til et givet emne, fx "I en ny klasse" eller "Årsplan for musikfaget". Skriv alle indfald, store som små. Sorter og ordn ikke undervejs.
Anvendelse: God til alle mulige emner og opgaver.
Tip: Rigtig god sammen med en eller flere andre.

Tankekort

En ordnet form for brainstorm. Skriv emnet i en cirkel på midten af papiret. Skriv alle de tanker, som knytter sig til emnet, i stikord rundt om på papiret. Lav cirkler om hvert stikord, og forbind cirklerne med hinanden, hvor der er en sammenhæng mellem dem. Rundt om disse stikord tilføjes flere stikord/cirkler, osv. osv.
Anvendelse: God til alle mulige emner og opgaver. Også til en efterbehandling af en almindelig brainstorm.
Tip: Rigtig god på en tavle eller en overhead til opsamling af et gruppearbejde.

Del og stjæl

Arbejd sammen med en eller flere andre. Fremlæg dine ideer, tanker, stikord m.m. fra fx en hurtigskrivning eller en brainstorm. Lad de andre stjæle (nedskrive) alle de ideer, de kan bruge. Og stjæl selv fra dem, når de fremlægger på samme måde. Vær parat til også at stjæle ideer, som ikke umiddelbart passer ind i det, du allerede har.
Anvendelse: Smuk i alle sammenhænge!
Tip: Kan du give flere ideer væk, end du kan få, så siger det da noget om dig.

Skrivehjælp

(Også kaldet coaching - bvadr!) Fremlæg for en eller to andre. De skal lytte - med accept og respekt, spørge afklarende og pege på det gode. De kan også give råd, hvis fremlæggeren beder om det. Nedladende og bedrevidende kommentarer og drillerier er forbudte. Pointen er, at selve fremlæggelsen giver fremlæggeren ny indsigt, men det sker kun, når hjælperne forstår deres opgave. Denne type skrivehjælp kan tage lang tid.
Anvendelse: Rigtig god til alle mulige skriveopgaver. I begyndelsen bedst mellem nogle, der i forvejen har tillid til hinanden.
Tip: Hellere kun en fremlæggelse, der får god tid, end to (eller flere), der bliver hastet igennem.

Registreringsskrivning

Inddel papiret i fx tre felter, hvor der kan skrives stikord eller sætninger om,
  1) hvad du ved
  2) hvad du tror, du ved
  3) hvad du vil undersøge nærmere.
Opgaven kan fx være at få nærlæst en lektie i et fag, at give en karakteristik af en person i en tekst eller i virkeligheden, at give en redegørelse for væsentlige elementer i en skildring eller at tjekke egen viden inden for et emne. Felternes antal og overskrifter kan tilpasses opgaven: Skal der laves en redegørelse for væsentlige elementer i en given skildring, kan felterne fx hedde
  1) dette er det væsentlige
  2) dette underbygger det væsentlige
  3) dette skal ikke med.
Anvendelse: God til alle mulige emner og opgaver.
Tip: Skriv også det tilsyneladende selvfølgelige, fx "hvad du ved", eller "dette skal ikke med".

Preben Juhl Nielsen